2020-03-13 16:00:42

UPUTE ZA PRIJAVU NA office365.skole.hr servis (online nastava)

Problemi s prvom prijavom (aktivacijom) office365 računa su otklonjeni. Prijavite se na office365.skole.hr prateći upute.


Osnovna škola Okučani